Фрагменти

Топ

Здравей, Свят!

Хората казват, че животът е река. Едни плуват по нея с лодки, салове и параходи. Други стоят на брега и мълчаливо наблюдават какво им донася приливът, какво им отнема отливът.
Топ

О! О! Неее…

Темата, която несправедливо получи голямо внимание, празноговоренето, което раздразни мнозина, даде хляб на медиите и зрелище на народа. Да, това е изборът на генерален секретар на Организацията на обединените нации (ООН). Организацията, в която мнозина не вярват. Постът, който омаловажи този на постоянния представител на страната ни там.