В Китай започна първата сесия на 13-тия Национален народен конгрес

Както и миналата година, сесията на китайския парламент беше открита с реч на премиера Ли Къцян.

Китайският министър-председател заяви, че в световен мащаб се наблюдава засилване на тенденциите на протекционизъм, което води до влошаване на търговската и икономическата ситуация и до появата на геопоитически рискове, съобщи ТАСС.

В същото време Ли Къцян подчерта, че китайското правителство напълно контролира финансовите рискове в страната. Той добави че през 2018 г. държавата планира да намали данъците за бизнеса и физическите лица с 800 млн. юана (около 126 млн. долара), както и да освободи от данъчно облагане приходите на китайските фирми, получени от външнотърговска дейност.

“Поставените цели са планирани чрез намаляване на данъчните ставки за производствените предприятия, транспортната индустрия, както и чрез повишаване на горната граница на годишните печалби от продажбите за дребни данъкоплатци”, каза той.

По време на откриването на сесията на парламента беше обнародван и доклад за работата на правителството, в който се посочва, че китайските власти възнамеряват да се придържат към ограничена и неутрална парична политика през 2018 г.

“Ще се положат усилия за поддържане на рационално и стабилно ниво на ликвидност, както и за увеличаване на дела на прякото финансиране”, се казва в документа.

В него се подчертава още, че китайското правителство си поставя за цел да поддържа стабилен обменен курс на националната си валута – юан.

“Размерът на планираните за тази година вътрешни инвестиции ще бъде 537,6 милиарда юана, което представлява увеличение от 30 милиарда юана в сравнение с предходната година”, се посочва в документа.

В доклада се посочва, че тези средства ще бъдат използвани за подпомагане на селското стопанство, селското население, насърчаването на иновациите, опазването на околната среда, подобряването живота на населението и обезпечаването на сигурността.

“Броят на новите работни места в градовете ще надхвърли 11 милиона, което ще спомогне за поддържането на стабилна заетост на населението”, се казва в документа.

Авторите на текста посочват, че при съставянето на данните са взели предвид нуждите от трудоустрояване на възпитаниците на висшите и полувисшите училища, а също така и съкращенията на персонал в предприятията при направени рационализации. В тази връзка те посочват, че през 2018 г. процентът на безработица и регистрирани безработни в страната ще бъде съответно 5,5% и 4,5%.

Китайските власти планират да намалят производството на въглища и стомана съответно с 150 милиона и 30 милиона тона. Както е отбелязано в документа, до края на годината всички електроцентрали, работещи на въглища с мощност по-малка от 300 хил. kW ще бъдат затворени.

По отношение на разходите за отбрана документът посочва, че през 2018 г. се планирани те да бъдат увеличени с 8,1%, което ще доведе общата им стойност до 1,11 трилиона юана (около 175 млрд. долара).