Броят на учените в България е под критичния минимум

Учените в БАН в момента са малко под 3 000, което е около една четвърт от всички учени в България, но произвеждат повече от половината от научната продукция в страната, каза председателят акад. Юлиан Ревалски.

„Тези хора са много ценни. Една страна не може да позволи да няма учени.” Но… “забелязва се едно отношение, което не прави чест на нашето общество. Счита се, че без наука може, без учене също и това е факт.” – посочи акад. Ревалски по време на научна конференция на тема „Образование, наука, иновации”, която в понеделник, 13 ноември, събра във Варна учени от БАН, преподаватели от ВУЗ, представители на бизнеса и местната власт.

“Към научните работници трябва да има внимание и за да се задържат хората у нас, трябва да се създадат съответните условия“, категоричен е акад. Ревалски.

В същото време той отбеляза, че институтите към БАН дофинансират със свои средства стипендиите на докторантите, които към момента са 500 лева, но това е крайно недостатъчно. По думите на акад. Ревалски “жизненият минимум за съществуване на Академията” по отношение на държавната субсидия е 98 милиона лева, но в момента са предвидени малко над 83 милиона лева.

Целта на форума във Варна бе да се задълбочи сътрудничеството между наука, образование и бизнес, както и да се увеличат съвместните им бъдещи проекти. Един от водещите проекти е свързан именно с въвеждането на нови методи на преподаване в областта на образованието. Т. нар. „Изследователски подход“ цели да бъде насърчавана креативността на учениците, вместо да наизустяват готови факти.

В следващите два дни, 14 и 15 ноември, на Четвъртата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките бяха представени общо 32 проекта в областите химия, биология, физика, хуманитарни науки, информатика и информационни технологии, математика и роботика.