Приключи XIX-тият конгрес на Китайската комунистческа партия

По време на конгреса беше избран нов състав на Централния комитет и Централната комисия по проверка на дисциплината, а името на ръководителя Си Дзинпин влезе в обновения устав на партията, съобщи ТАСС.

В състава на новоизбрания Централен комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) влязоха 204 члена и 172 кандидати. Очаквано, сред членовете на ЦК на ККП са настоящият ръководителят на ККП и на Китайската народна република Си Дзинпин и премиерът на страната Ли Къциян. В сряда, 25 октомври, ще се провде първият плениум на новоизбрания ЦК на ККП, на който да се изберат членове на Политбюро на ЦК КПК и на Постоянния комитет на Политбюро.

Наред с това делегатите избраха нови 133-ма членове на Централната комисия за инспекция на дисциплината.

Делегатите на конгреса одобриха резолюция относно доклада на Генералния секретар на ККП Си Дзинпин, изнесен на заседанието на 18 октомври, при откриване на конгреса. Идеите отразени в него, относно новата ера на развитие на “социализъма с китайски специфики” бяха вписани в обновения устав на комунистическата партия на Китай.

На практика това е първият случай, след смъртта на бившия държавен и партиен ръководител Мао Дзе Дун, в който името на партийният лидер е вписано в устава на ККП приживе.

С това към момента в устава на ККП, който се явява и основен идеологически документ на комунистическата партия на Китай, се упоменават трима души – първият ръководител на Китайската народна република – Мао Дзе Дун, архитектът на икономическите реформи в Китай – Дън Сяо Пин (вписан посмъртно), и настоящият ръководител Си Дзинпин.

“Под ръководството на идеите на Си Дзинпин за нова ера на социализма с китайски специфики, Комунистическата партия на Китай води всички нации на китайския народ във великата борба, изпълнението на великата цел и сбъдването на мечтата, осигурявайки установяването на една нова ера на социализма с китайски специфичност”, се казва в актуализираната версия на устава на ККП.

В приетата от делегатите резолюция се казва, че Китай неотклонно ще следват пътя на мирното развитие и насърчаване на изграждането на нова система на международните отношения.

“Конгресът одобрява направения в доклада анализ на международното положение и предложения курс на външната политика и подчертава, че Китай неотклонно ще следва пътя на мирното развитие, ще развява високо знамето на мира, развитието, сътрудничеството и общата победа, придържайки се към основната цел на своята външна политика – да се защитава мира по целия свят и да се насърчава съвместното развитие”, се посочва в текста на документа.

В резолюцията е вписана и задачата да се адаптира националната отбранителна стратегия на КНР към съвременните условия и да се модернизират въоръжените сили на страната до равнището на водещите армии в света. С пълно единодушие е одобрена и идеята на Си Дзинпин за “абсолютното ръководство” на ККП по отношение на въоръжените сили на страната.

“Конгресът подчертава, че в лицето на големи промени в областта на националната сигурност и изискванията на времето в изграждането на силна държава с могъщи въоръжени сили трябва неотклонно да се съхранява придържането към изгражданто на силни въоръжени сили, в пълен размер да се реализират идеите на Си Дзинпин за укрепване на армията, за да се адаптира военната стратегия към новите условия”, се казва в документа.

“Ние трябва да изградим мощни и модернизирани сухопътни войски, военноморски войски, ВВС, ракетни войски и войска за стратегическа поддръжка, за да се създаде силен и ефективен институт за управление на обединени военни операции за зони на военното командване, постигайки модерна военна система с китайски специфики. С това ние ще можем в пълна степен да напреднем в модернизацията на националната отбрана и армията, и да превърнем народните въоръжени сили в армия от напреднало световно ниво”, се посочва в текста на резолюцията.

Както беше посочено в хода на партийния конгрес, направените промени в устава на ККП имат за цел да укрепят авторитета на централната власт, да узаконят “строгото управление” на ККП, а също и да се постигне “значителен напредък по важния въпрос за изграждане на социализъм с китайски специфики”.