Новият Висш съдебен съвет започва работа през октомври

След като в сряда парламентът избра своите 11 представители, новият Висш съдебен съвет (ВСС) е конституиран. Неговият мандат е петгодишен. Мандатът на сегашния приключва на 3 октомври.

Дебат по качествата и концепциите на кандидатите нямаше.

ВСС ще функционира в две колегии – съдийска и прокурорска.

В съдийската колегия влизат: Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд, член по право; Георги Колев, председател на Върховния административен съд (ВАС), член по право; Цветинка Пашкунова, наказателен съдия от ВКС, квота на съдиите; Красимир Шекерджиев, наказателен съдия, ВКС, квота на съдиите; Олга Керелска, граждански съдия, ВКС, квота на съдиите; Севдалин Мавров, наказателен съдия, ВКС, квота на съдиите; Атанаска Дишева, съдия, Върховен административен съд, квота на съдиите; Боряна Димитрова, председател Окръжен съд – Бургас, квота на съдиите; Вероника Имова, съдия, Върховен касационен съд, номинация на ГЕРБ; Боян Магдалинчев, зам.-председател на Върховния административен съд, ГЕРБ; Стефан Гроздев, зам.-председател на Апелативен съд – София, номинация на ДПС; Даниела Марчева, съдия, Софийски апелативен съд, БСП; Драгомир Кояджиков, съдия, Апелативен специализиран съд, БСП; Боян Новански, адвокат, “Обединени патриоти”.

В прокурорската колегия са: Сотир Цацаров, главен прокурор; Евгени Диков, следовател, квота на следователите; Пламен Найденов, административен ръководител, Окръжна прокуратура – Перник, квота на прокурорите; Георги Кузманов, Апелативна прокуратура – Бургас, квота на прокурорите; Даниела Машева, Върховна касационна прокуратура, квота на прокурорите; Огнян Дамянов, прокурор в Окръжна прокуратура – Разград, квота на прокурорите; Гергана Мутафова, районен прокурор на Пловдив, номинация на ГЕРБ; Калина Чапкънова, окръжен прокурор на Бургас, ГЕРБ; Пламена Апостолова, ръководител на следствения отдел към СГП, предложена от ДПС; Йордан Стоев, зам. апелативен прокурор на София, издигнат от “Обединени патриоти”; Светлана Бошнакова, прокурор във Върховна касационна прокуратура, БСП