Стартира кампания за повишаване на медийната грамотност на децата

Повече от половината от българските деца не могат да отличат вярна от грешна и фалшива информация, показва национално представително изследване на Националния център за безопасен интернет от края на 2016 г. Същото признават и 40% от техните родители.

Изследване сред деца на възраст 9 – 17 и техните родители, проведено в края на 2016 г. от центъра, показва, че след години активна употреба на интернет повече от половината от тях нямат критерии за вярно и невярно.

Резултатите от изследването на тема “Медийно неграмотни в дигиталния свят – рисковете пред нашите деца” бяха представени в понеделник в Центъра за култура и дебат “Червената къща Aндрей Николов”.

Според данните от националното представително изследване “Децата на България онлайн 2016” на българския Център за безопасен интернет:

· 80% от запитаните деца на възраст между 9 и 17 години са уверени в умението си да търсят информация, но само 50% могат да оценят истинността

· Около 38% от тормоза между деца се извършва онлайн

· Около 20% от българските деца са се срещнали лице в лице с непознат след комуникация онлайн.

В същото време липсват адекватни учебни програми за развиване на ключови умения за “оцеляване” в информационния океан.

В понеделник, 11 септември, 11 български организации, работещи в областта на образованието, медиите и гражданското общество, обявиха създаването на Коалиция за медийна грамотност на децата. Целта им е в образователната система да бъдат взети мерки за развиване на медийната грамотност и критичното мислене на децата още от начален курс, така че да бъде гарантирана сигурността им в дигиталния и медийния свят.