Борбата с домашното насилие е бизнес за милиони

Това разкрива доклад за постигнатите резултати по Плана за действие за изпълнение на Заключителните препоръки към България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените.

Ефектът от дейността на институции и неправителствени организации, обаче, се оказва повече от незадоволителен, става ясно от доклада, цитиран от БГНЕС.

Документът подробно описва множеството проекти срещу домашното насилие, които са били реализирани в последните години у нас, насочени към осигуряване на закрила на жертви на домашно насилие и обучение на магистрати и полицейски служители. Голяма част от финансирането е идвало по европейски програми и по конкретно по Програма БГ 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” на Норвежкия финансов механизъм, с оператор МВР.

Част от проектите касаят повишаване на компетентността на представителите на институции и на полицейски служители, работещи по проблемите на домашното насилие. В учебната програма на Академията на МВР има отделено специално място на проблематиката свързана с защита правата на човека и равнопоставеността между половете, а през 2012 г. Националният институт на правосъдието е разработил програма, посветена на мерките за защита от домашно насилие в рамките на дистанционното обучение на магистрати.

Проектите, реализирани на територията на страната, са за милиони евро. Случаите от последните два месеца обаче не оправдават похарчените пари и проведените обучителни семинари и тренинги.

На 23 юни в София, 29-годишната студентка Виола Николова бе убита от приятеля си – наркозависимият Стефан Станев. След престъплението стана ясно, че срещу Станев са подавани пет жалби за заплахи от бившата му съпруга и нейните майка и сестра, но институциите не са предприели действия по разследване на сигналите.

На 18 август в столицата, публично бе застреляна 42-годишната Елена Василева. Ден преди да бъде застреляна, Елена е подала пореден сигнал срещу съпруга си, с когото вече не живеели заедно, заради заплахи. Преди шест години, съдът издал ограничителна заповед на Венцислав Василев, с която му се забранявало да се доближава до 22-години по-младата си бъдеща жертва, но мъжът системно я е нарушавал.