Водещи университети обявиха допълнителен прием на студенти

И тази година субсидирани от държавата места останаха незаети след трето класиране, въпреки че през последните две години те бяха намалени.

Тази година в университетите бяха обявени 38 555 свободни места държавна поръчка.

Софийският университет и УНСС обявиха прием на кандидат-студенти, които са положили изпит в друго учебно заведение. Подаването на документи в двете учебни заведения започва на 11 септември.

СУ “Св. Климент Охридски” обяви допълнителен прием в 66 специалности държавна поръчка. Става въпрос за 633 места редовна и задочна форма на обучение. За първи път допълнителен прием ще има в специалности като журналистика (20 места). Най-много студенти на четвърто класиране ще се приемат в специалност география (38 места). Допълнителен прием има и в специалности, в които обучението е платено.

Допълнителният прием в Университета за национално и световно стопанство е в направления като “Икономика”, “Администрация и управление”, “Политически науки” и “Право”, но свободните места държавна поръчка не са обявени.

В ограничен брой специалности нови кандидати набира и Техническият университет в София. В класирането могат да участват и кандидати, които на предишните две класирания не са кандидатствали в учебното заведение.

Допълнителен прием са обявили и други университети в страната.