Германско изследване за България: Демографска криза, лошо образование и бедност

Изследването на Берлинския институт за населението и развитието, публикувано в началото на август, цитира БГНЕС.

Според прогнозните данни в него, през 2050 година, когато България ще се е смалила до 5,6 млн. души население, на един пенсионер ще се падат 1,5 работещи. Днес това съотношение е 1:3. В същото време, берлинските демографи констатират, че 46% от българските пенсионери са в категорията на най-бедните хора в страната.

За да бъдат осигурени достатъчно финансови ресурси за справяне със застаряването и топенето на трудовите ресурси, производителността на труда в българската икономика до 2040 г. трябва да нараства ежегодно с поне 4%. Досега обаче този ръст не е надхвърлял 2,5% на годишна база.

Съществени пречки пред по-бързото увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната са недостигът на квалифицирана работна ръка и зле функциониращата образователна система, четем в изследването. Българските ученици и студенти получават твърде много ненужни знания и излизат от учебните заведения без необходимите за успешна професионална реализация практически умения.

Бедността остава голям проблем за България. Тя обаче не засяга еднакво всички етноси. Една пета от навлизащите в трудоспособна възраст младежи в България са роми. Използването на тези перспективни (като възраст) трудови ресурси в една силно застаряла страна би могло да запълни нарастващия дефицит от кадри за българската икономика. Но това не се случва, защото става дума за „спящ“ трудов потенциал, твърдят учените от Берлинския институт за населението и развитието. Две трети от ромите на възраст между 16 и 24 години се числят към категорията „нищонеправещи младежи“, които нито учат, нито работят, нито стажуват, пишат германските експерти в анализа си за България.