Връчиха наградите за принос в българската наука

10 български учени бяха удостоени с наградата “Питагор” на официална церемония на 18 май в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Голямата награда за млад учен беше присъдена на гл. ас. д-р Теодора Чамова -специалист по нервни болести към Клиниката по нервни болести в Университетска болница „Александровска“ и главен асистент към Медицински университет-София, и д-р ас. Кирил Христов – асистент в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН..
Журито присъди и поощрителна награда за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки на гл. ас. д-р Благовеста Николова.

Двама са победителите и в категорията за утвърден учен в областта на природните инженерни науки: проф. дхн Тодор Дудев – ръководител на катедра „Фармацевтична и приложна органична химия“ във Факултета по химия и фармация, и проф. дхн инж. Иво Грабчев – ръководител на катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ в Медицинския факултет на СУ.

„Питагор“ за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки беше присъдена на доц. д-р Андрей Чорбанов, който работи в областта на експерименталната и приложната имунология. Той е първият български учен, който получава тази награда за втори път.

Отличието за успешен ръководител на международни проекти отиде при доц. Д-р Цанко Гечев – директор на новосъздадения по програмата Хоризонт 2020 Център за растителна системна биология и биотехнология в Пловдив.

Наградата „Питагор“ за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати беше присъдено на колектива от Института по механика на БАН с ръководител проф. д-р Костадин Костадинов, а наградата за значим принос на български учен, работещ в чужбина, взе проф. дфзн Сергей Петков от Висшата международна школа за авангардни изследвания в италианския град Триест.

Носителите на приза бяха избрани сред 41 постъпили предложения в различните категории. Тази година журито реши да не присъжда наградите за цялостен принос в развитието на науката и за утвърден учен в областта на хуманитарните и социалните науки. В първата категория са постъпили три предложения, които не покриват изискванията за получаване на отличието, а във втората няма номинации.

За фирма с най-много инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност бе отличена ЕООД „АЛЕКС–1977“. Президент на предприятието е д-р инж. Александър Долашки, главен асистент в Института по органична химия с център по фитохимия на БАН.