ЦИК пое председателството на Асоциацията на избирателните комисии от Европа

Председателят на Централната избирателна комисия Ивилина Алексиева стана президент на АСЕЕЕО на състоялото се в България заседание на Изпълнителното бюро на Асоциацията през този месец, съобщиха от ЦИК.

България ще председателства АСЕЕЕО в продължение на една година, като през ноември ще бъде домакин и на 26-ата конференция на тема “Съзнателните гласоподаватели в дигиталната епоха”. На форума се очаква да присъстват над 150 изборни експерти от цял свят и да бъдат дискутирани най-добрите изборни практики през 2017 г., както и възможностите за ангажиране на младите хора в изборния процес. В рамките на конференцията ще се състои и Общо събрание на АСЕЕЕО.

Асоциацията на избирателните комисии от Европа е създадена през 1991 година в Будапеща. България е сред първите й членове. Мисията и целите на Асоциацията са повишаване на професионализма на изборните институции чрез обмяна на опит, наблюдение на избори, подготовка на позиции във връзка с подготвяне на проекти на ЕК и ЕС за изборите и изборното законодателство, свързани с прозрачност на изборите, финансиране на изборни кампании, гарантиране на избирателните права, равнопоставеност на гражданите и други. В организацията членуват 25 избирателни комисии и трима асоциирани членове.