Юнкер предложи на Мария Габриел цифровизацията

Председателят на ЕК и българският кандидат за еврокомисар разговаряха днес в Европейския парламент в Страсбург.

Ако Габриел бъде одобрена за еврокомисар, ще подкрепя изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар, която ЕК прие през май миналата година и по която представи междинен преглед. Цифровото бъдеще на Европа включва телекомуникационни мрежи от континентален мащаб, трансгранични цифрови услуги и нови европейски предприятия в областта на технологиите, уточняват от Еврокомисията.

В писмо за определяне на отговорностите, което Юнкер е изпратил днес на Габриел, са посочени нейните основни задачи. Очаква се тя да допринася за проекти, които се направляват и съгласуват от зам.-председателите на ЕК Андрус Ансип и Юрки Катайнен.

Новите еврокомисари се назначават от Съвета на ЕС по взаимно съгласие с председателя на ЕК, след изпит, положен пред съответните комисии на ЕП. Юнкер днес е изпратил писмо до председателя на ЕП Антонио Таяни, с което му съобщава намерението си да възложи на Габриел отговорността за цифровизацията. Копие от посоченото писмо е изпратено до Джоузеф Мускат, министър-председател на Малта, която в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС. От момента, в който Съветът на ЕС се обърне официално за консултация към ЕП, Мария Габриел ще стане кандидат за еврокомисар. Тя ще има право да се допита до съответните служби на ЕК за подготовката изпита, който й предстои пред евродепутатите. Преди назначаването й от Съвета на ЕС, по взаимно съгласие с председателя на ЕК, тя няма да участва в заседанията на комисията.

ЕК отбелязва, че изслушването на Габриел пред ЕП се очаква “през следващите седмици”.