Над половината от българите считат, че Източна Европа се нуждае от “силна Русия, която да противостои на Запада”

Снимка: Getty Images

Това показва проучване на Pew Research Center за религиозните и политическите нагласи в региона, публикувано на 10 май.

Данните показват, че “религията и националната идентичност са тясно преплетени” в много страни от Централна и Източна Европа. Тази тенденция е в сила и в Русия и Полша, където мнозинството от населението смята, че да си православен или католик, е важна част от това да си съответно “истински руснак” или “истински поляк”. В Гърция, където църквата играе важна роля в борбите за независимост, близо 75% казват, че за да си “истински грък”, е важно да си православен.

България не се нарежда сред страните, където най-много хора смятат религията на мнозинството за жизненоважна част от националното самосъзнание (66%), за почти 25 години обаче у нас, макар и в по-малка степен от държави като Русия и Украйна, е нараснал делът на възрастните, които се определят като православни. През 1991 г делът на българите, които се считат за православни, е бил около 59% от населението, а към 2015 г. – 75 на сто от населението.

Освен въпроси, свързани с вярата, изследването обхваща и отношението към демокрацията, миналото и разпадналия се Съветски съюз и сътрудничеството със Запада.

Православието остава важен геополитически фактор в региона, отбелязва Pew Research Center. Над четвърт век след края на комунистическите режими в страните от Източна Европа проруските настроения са силни дори в страните, които не са били част от Варшавския договор, но в които православието има сериозна роля, сочи изследването, обхванало 25 хиляди души в 18 държави, сред тях бивши членки на Източния блок, бивши югославски републики и Гърция.

Православните в редица държави се отнасят предимно положително към идеята за Русия, която може да противостои на Запада. Това се отнася и за граждани на страни членки на ЕС като България и Румъния (по 52%) и Гърция (70 на сто). Идеята за нуждата от “силна Русия” се отхвърля най-видимо в Украйна, където само 22% са отговорили утвърдително.

Според изследването България е единствената държава, в която по-малко от половината респонденти смятат, че “тясното сътрудничество със САЩ и другите западни партньори” е в интерес на страната им. Това схващане се споделя повече от запитаните в държави с католическо мнозинство (Хърватия, Унгария, Полша и Латвия), отколкото в православните.