Печатницата на БНБ вече може да печата евробанкноти

Съвместното дружество “Обертюр Фидюсиер” АД – София, с акционери Печатницата на БНБ и Oberthur Fiduciaire SAS – Франция, получи акредитация от Европейската централна банка за отпечатване на банкноти евро, съобщи Българската народна банка.

Това дава право на съвместното дружество да участва в търгове, провеждани от централните банки на страните от еврозоната, за производство на евробанкноти.

Съвместното дружество беше създадено през ноември 2013 г. и въпреки краткия период е успяло успешно да премине трите компонента на акредитация от Европейската централна банка – за сигурност, технологичен капацитет, и условия на труд и опазване на околната среда.

Обемът на произведените банкноти за международния пазар за същия период е нараснал от 60 милиона на 1 милиард.