София Владимирова е новият председател на СЕМ

Владимирова е избрана на трето гласуване с вота на четирима от общо петимата членове на регулатора.

Досегашният член на Съвета за електронни медии получи подкрепата на Мария Стоянова, Розита Еленова и Бетина Жотева. По регламент нейният собствен глас също се зачита и съответно се брои в нейна полза. Иво Атанасов е гласувал въздържал се.

Досегашният председател Мария Стоянова не се кандидатира за председателското място. Тя остава член на регулатора.

София Владимирова е завършила “Телевизионна журналистика” В СУ “Св. Климент Охридски”. Още като студент започва работа в програма “Христо Ботев” на БНР. Над 10 години работи като репортер и сценарист в телевизионни предавания – „Сблъсък“, „10-те най“, „Мюзик айдъл“, „Рекламна пауза“ и др. От септември 2009 г. до април 2010 г. е директор на Дирекция „Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация“ в Министерство на външните работи. От април 2010 г. до юли 2013 г. е член на Съвета за електронни медии. Вторият си мандат като член на СЕМ от парламентарната квота започва от 27 април 2016 година.

Мандатът на председателя на СЕМ е една година.