Мръсните пътища са сред основните замърсители на въздуха в София

Транспортът и по-конкретно лошото състояние на пътищата и пътната настилка са основната целогодишна причина за замърсяване с фини прахови частици в столицата.

Това е един от изводите в одита на Сметната палата, който прави анализ за ефекта от мерките срещу мръсния въздух в София.

Съществен източник на прах в София през цялата година са строителството, непочистените строителни площадки и нередовното почистване на улиците. За мръсния въздух през зимата допринася и горенето на дърва и въглища, се отбелязва още в анализа на Сметната палата. Одитът е на “Ефективност на общинските мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в град София” за петгодишен период от 2010 до 2015 г.

На 5 април 2017 г. Съдът на Европейския съюз осъди България точно заради систематичното превишаване на допустимите норми за замърсяване с фини прахови частици, както и заради липсата на ефективни мерки за овладяване на проблема в периода от 2007 г. до 2014 г.

Резултатите от проверката показват, че изпълнените мерки от Столична община значително намаляват замърсяването, но здравословните нива не са постигнати във всички пунктове на измерване. Според Столичната регионална здравна инспекция заболеваемостта от остри респираторни заболявания на горните дихателни пътища, хроничен бронхит, пневмония и алергичен ринит при възрастните се увеличава.

В София програмата за намаляване на замърсителите във въздуха от 2005 г. е актуализирана с програма за периода 2011 – 2014 г. За мерките в програмата е осигурен финансов ресурс. Изпълнени са дейности по 38 от всички 52 мерки (73 на сто изпълнение).

Изготвена е програма за управление на качеството на атмосферния въздух за 2015 – 2020 г. през декември 2016 г., но тя все още е в процес на одобрение от Столичния общински съвет.

Сметната палата е започнала нов одит за мерките на национално и местно ниво срещу замърсения въздух, който е част от кооперативен одит за качеството на въздуха в Европа, който извършат Върховните одитни институции на още 17 европейски страни и Европейската сметна палата.