Европейският съд осъди България заради мръсния въздух

Съдът на Европейския съюз в Люксембург постанови днес съдебно решение по заведеното от Европейската комисия дело срещу България за неспазване на задълженията по директивата за качеството на въздуха.

Съдът е решил, че България не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на ЕС. Решението гласи, че с постоянното неспазване от 2007 г. до 2014 г., включително както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на прахови частици в София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна, нашата страна не е изпълнила задълженията си за приложение на съответната директива. Освен това българските власти са закъснели с предприемането на мерки за подобряването на въздуха във възможно най-кратък срок.

Осъдителното решението на Европейския съд само констатира нарушението без да налага санкции на страната ни. Ако България обаче продължи да не изпълнява съдебното решение и да не предприемат мерки, Европейска комисия може да поиска от съда на ЕС налагането на санкции – еднократна глоба или всекидневна глоба, докато нарушението не бъде отстранено.

Съгласно договора за присъединяване към ЕС страната ни е следвало да постигне определени нива на серен диоксид, финни прахови частици, олово и въглероден оксид в атмосферния въздух, които да не превишават пределно допустимите стойности още през 2007 г.