МОН не признава дипломите, издадени от Софийския университет през 2009 г.

Около 6000 дипломи, издадени през 2009 г. от СУ “Св. Климент Охридски” се оказват невалидни. Причината е, че тогавашният ректор проф. Иван Илчев не е подписвал собственоръчно дипломите.

Поради голямото количество подписи, които трябва да поставя, ректорът е решил да изработи шаблон с формата на подписа си. Той е бил предназначен за съветниците на ректора, които “подписвали” дипломите вместо него, съобщи Нова телевизия.

Проф. Илчев е взаимствал тази практика от Япония, където е преподавал в продължение на една година. Тя обаче не е била съобразена с тогавашното изискване на МОН ректорът на университета да подписва собственоръчно издаваните дипломи. В последствие, с направеното изменение в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, публикувано в Държавен вестник на 26 май 2009 г., е посочено, че освен от ректора на висшето училище, дипломата може да бъде подписана и от упълномощен от него заместник-ректор или декана на основното звено, организирало обучението.

Тъй като СУ “Св. Климент Охридски”, по традиция, раздава дипломите на завършилите на празника на българската писменост и духовност – 24 май, това означава, че дипломите, издадени по това време, не са в съответствие със старата наредба. Поради това всички дипломи, за да получат легитимност, трябва да бъдат презаверени, като за целта проф. Иван Илчев трябва собственоръчно да постави подпис върху тях.