Лидерите на 27-те страни-членки на Европейския съюз подписаха Римската декларация за бъдещето на общността

Събитието се състоя днес на хълма Капитолия в Рим, където се проведе срещата на върха на ЕС по повод 60-ата годишнина от подисването на Договорите от Рим.

Срещата се проведе без участието на Великобритания, жителите на която през юни миналата година решиха да напуснат Европейския съюз.

“ЕС е изправен пред безпрецедентни предизвикателства, както вътрешни, така и външни: регионалните конфликти, тероризъм, нарастващия миграционен натиск, тенденции към укрепване на протекционизма, социалното и икономическото неравенство. Заедно ние възнамеряваме да реагираме незабавно на тези предизвикателства, за да гарантираме на нашите граждани безопасност и нови възможности. “, се заявява в декларацията.

Римската декларация определя основните насоки за развитие на Европейския съюз за следващите 10 години. В нея се посочва, че лидерите на ЕС поемат ангажимент да работят за “римския дневен ред”, който се състои от четири задачи: “Сигурна Европа”, “Просперираща и стабилна Европа”, “Социална Европа”, “По-силна Европа на световната сцена”.

“Сигурна Европа” – обединение на всички жители, които да се чувстват в безопасност и да могат да се придвижват свободно, в което нашите външни граници са защитени, с отговорни и устойчиви политики за миграцията, спазващо международните норми. Европа, която има намерение да се бори срещу тероризма и организираната престъпност”, се посочва в декларацията.

“Просперираща и устойчива Европа” – обединение, което създава растеж и работни места. Обединение, в което развиващият се и силен единен пазар предлага възможности за растеж, сближаване, конкурентоспособност, иновации и обмен, особено за малките и средни предприятия. Обединение, в което енергетиката е безопасна и достъпна, а околната среда – чиста и безопасна”, пояснява текста на декларацията.

“Социална Европа” означава “съюз на базата на устойчив икономически растеж и осигуряване на икономически и социален напредък.”, се казва в документа. “Това е обединение, което да отчита разликата между националните системи и ключовата роля на социалните партньори, равенството между мъжете и жените, както и правата и равните възможности за всички. Съюз, който се бори с безработицата, дискриминацията, социалното изключване и бедността.”, пояснява текста.

“По-силна Европа на световната сцена” предполага развитието на съществуващите партньорски отношения, изграждане на нови взаимоотношения, както и “насърчаване на стабилността и просперитета в съседните страни.” Това е обединение, което има за цел да укрепи общата сигурност и отбрана, включително и в сътрудничество със Северноатлантическия алианс, като се вземат предвид националните обстоятелства и правните задължения”, подчертават лидерите на ЕС.

В декларацията се посочва още, че европейските институции ще се погрижат принципите, заложени в документа, да бъдат реализирани от страните-членки на ЕС. “Европа е нашето общо бъдеще”, се казва в заключение в Декларацията от Рим.