Русия изплаща последния дълг на СССР

Това е последният дълг на СССР и той ще бъде изплатен до 45 дни, заяви пред журналисти руският заместник-министър на финансите Сергей Сторчек, предаде ТАСС.

Неговото изказване е във връзка с подписаното днес споразумение между правителствата на Русия и Босна и Херцеговина за изплащане на задълженията на бившия СССР.

“Споразумението, което подписахме днес, предвижда преизчисляване на клиринговите задължения в щатски долари по курса, използван в меморандума, подписан на 17 септември 2003 г. между правителствата на Русия и страните-членки на бившата СФРЮ – Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия и Черна гора, Словения и Хърватия. В резултат на преизчислението, сумата на задължението на Руската федерация към Босна и Херцеговина е $125,2 млн. и подлежи на възстановяване чрез еднократен паричен превод в рамките на 45 календарни дни от датата на влизане в сила на споразумението.” – каза Сторчак.

Заместник-министърът поясни, че Босна и Херцеговина е единствената страна от кредиторите на бившия СССР, задълженията пред които са останали непогасени. По негови думи, задълженията към останалите страни-членки на бившата СФРЮ са погасени в периода 2011-2016 г.