МОН планира съкращаване на учители и закриване на училища

9000 учители и 2900 души непедагогически персонал напускат системата тази година. Те ще бъдат пенсионирни или съкратени.

Това е записано в един от 11-те проекта за национални програми на Министерството на образованието и науката, които служебното правителството се готви да приеме. За тях са предвидени 59 500 000 лева от бюджета на МОН.

В програма за оптимизация на училищната мрежа, се предвижда да бъдат платени над 28 млн. лева за обезщетения и закриване на училищата. Бюджетът на цялата програма е 30,7 млн. лв. МОН ще плати стотици хиляди левове “провеждане на разяснителна кампания” сред местните общности за необходимостта от закриване и сливане на училища.

Две от програмите са нови – „Развитие на системата на предучилищното образование“ и „Обучение за ИТ кариера“. Чрез тях ще осигуряват дидактични материали за незнаещите български деца и родителите ще бъдат насърчени да участват в заниманията.

Разширява се обхватът на една от досегашните програми – „Без свободен час“, която предвижда допълнително заплащане на заместващи учители и педагози в детските градини. Бюджетът увеличен с половин милион.
Продължава финансирането на програмата “Квалификация”, която предвижда и обучение на учителите, директори и зам.-директори за интегриране на деца на мигранти. По програмата за ИТ кариера ще обучававани приложни програмисти.

МОН отново ще дава пари за камери и паник бутони, за рампи за инвалидни колички, за информационни и комуникационни технологии, интернет връзка и достъп до облачни образователни услуги, за лаборатории, за модернизиране на професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците, както и за олимпиади и състезания и обучение на талантливи ученици.