Съветът на ЕС: Положете повече усилия в борбата с корупцията по високите етажи на властта

Съветът на ЕС подкани България да ускори усилията си, необходими за цялостно изпълнение на всички препоръки на Комисията за подобряване на съдебната система.

Наблюдението над България остана и ни чака и нов доклад на ЕК в края на годината. Съветът приветства политическия ангажимент за реформи, но само желание не е достатъчно. За пълното изпълнение на препоръките “е нужно да се укрепи и засили цялостната политическа воля и Съветът очаква конкретни мерки и осезаем и необратим напредък преди следващия доклад на Комисията”, се посочва в заключенията на органа при приемане на тазгодишните мониторингови доклади за България и Румъния.

От България се изисква да гарантира прозрачен избор на бъдещия Висш съдебен съвет (ВСС) и назначенията да се основават на качествата на кандидатите, да подобри функционирането на Инспектората към ВСС, да подобри дейността на прокуратурата и да укрепи нормативната уредба за наказателно преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.
Ключов приоритет за страната ни е изграждането на нова правна рамка за борбата с корупцията и създаването на ефективен орган за борба с корупцията.