Трудното съвместяване на професионалния и семейния живот отслабва позициите на жените на пазара на труда

Жените у нас получават по-ниски заплати и съответно – пенсии, по-често остават без работа и по-трудно си намират позиции.

Разликите се задълбочават – ако през 2007 г. разликата в заплащането по пол е била 10.6%, то през 2015 г. вече стига 14.2 на сто. Данните бяха представени от КНСБ в навечерието на Международния ден на жената.

Поне наполовина по-малко са жените с чиста заплата над 1000 лв. в сравнение с мъжете. Колкото по-високи са доходите, толкова по-малко са дамите, които попадат в съответната група, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Ниските заплати се отразяват и върху по-ниски пенсии след това (като върху размера на пенсиите влияе и по-ниската продължителност на осигуряване). Жените вземат с 29% по-ниски пенсии от тези на мъжете.

Трудният баланс за съвместяване на трудовия и семейния живот отслабва позициите на жените на пазара на труда.
719 хил. жени у нас не работят, като над 1/3 от тях (над 240 хил. жени) посочват за това лични и семейни причини. 180 хил. се грижат за дете до 14 г. или пък за възрастен близък и казват, че биха започнали да работят, ако имаше достъпни социални услуги и заведения за деца и възрастни.

КНСБ предлага да се въведат данъчни облекчения за работодатели, които инвестират в изграждане на детски градини, центрове, зелени училища и детски лагери, както и за семействата с деца или такива, които се грижат за недееспособни и зависими хора, като се въведе семейно подоходно облагане.