Повече от половината язовири у нас са в неизправност

81 язовира са в предаварийно състояние, в 200 има неизправности, съобщи заместник главният прокурор и шеф на Върховната административна прокуратура Ася Петрова.

От септември 2016 година до момента ВАП е възложила на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор няколко проверки. Агенцията е проверила общо 4 390 язовира и съоръженията към тях и е установила, че 54% от тях са в неизправно частично работоспособно състояние.
“В преобладаващите случаи контролните органи са констатирали неизпълнение на изискванията на техническата безопасност на съоръженията”, обясни в петък, 24 февруари, Петрова.

ВАП е изготвила писмено предложение за активизиране на дейността на контролния орган по предприемане на принудителни административни мерки и на действия по санкциониране на виновните и проявили бездействие лица.

По данни на МОСВ към 7 февруари, в комплексните и значими язовири има 3 506,6 млн. кубика вода – което представлява 54 % от количеството на общите им обеми. Това гарантира водопотреблението и същевременно осигурява достатъчен свободен обем, който ще е необходим заради водите от предстоящото снеготопене и пролетното пълноводие.