България остава под наблюдение от Брюксел

Уязвим финансов сектор, висока корпоративна задлъжнялост и проблеми на пазара на труда. Това са основните причини България за поредна година да бъде поставена в най-ниската група на страни с прекомерни дисбаланси, заедно с Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Кипър.


Това показва последният доклад на Европейската комисия за оценка на икономическата и социалната среда в държавите членки, според който по конкретните специфични препоръки от миналата година напредъкът е или “ограничен”, или “известен”.

През ноември 2016 г. Брюксел започна задълбочен преглед на ситуацията. На подобна оценка бяха подложени още 12 държави членки миналата година, като единствено за Финландия докладът показва положителни резултати. Останалите държави ще продължат да са под специално наблюдение.

Макар да няма перо, което да е напълно решено, комисията отчита известен напредък: увеличена е събираемостта на данъците, намаляване на безработни над една година лица, подобряване на обществените поръчки и укрепване на финансовия сектор.
Въпреки това обаче заетостта е все още ниска, предлаганите умения не съответстват на търсените от работодатели на пазара, а дългосрочно безработните са твърде много, посочва докладът.
Най-силните критики на комисията са насочени към финансовите регулатори и най-вече към БНБ. Въпреки напредъка във финансовия сектор ЕК препоръчва по-силен банков и небанков финансов надзор. Секторът е характеризиран като все още като “уязвим”.