Служебният кабинет констатира нарушения в обществените поръчки на пет министерства

Няколко съмнителни и няколко забавени обществени поръчки, три препоръки и заключение от няколко реда.
Това най-общо съдържа обобщеният доклад на служебния кабинет за състоянието на министерствата и дейността по провеждане на обществени поръчки.


Съдържанието на доклада е семпло, без много примери и обширни изводи. Всички данни и заключенията от тях са обобщени в седем страници.
Служебният премиер Огнян Герджиков представи доклада още в петък, а от днес текстът е публикуван на интернет страницата на Министерския съвет.

Нарушения на обществените поръчки са открити в общо 5 от всички 17 министерства при управлението на кабинета „Борисов 2“ – на икономиката, земеделието, здравеопазването, МВР и Министерството на отбраната.

От обхвата на докладите са изключени обществените поръчки, проверявани от Агенцията за държавна финансова инспекция и Прокуратурата на Република България.

Данните очертават някои повтарящи се през годините недостатъци в областта на обществените поръчки, касаещи тяхното планиране, подготовката на документацията и провеждането на процедурите. Очакванията за тяхното преодоляване са насочени към последователни действия за повишаване административния капацитет на държавните служители и осъществяване на промени от организационен и законодателен характер.