ИКЕА планира да продава продукти, произведени от бежанци

Шведската корпорация ИКЕА планира да наеме на работа през 2019 г. около 200  сирийски бежанци, намиращи се на територията на Йордания.

Предвижда се те да бъдат включени в системата за производство на килими и текстилни изделия, съобщи във вторнк CNN.
За наетите работници ще бъде изготвен гъвкав график на работа. Това се налага, тъй като повечето наети ще са жени и работното им време трябва да бъде съобразено с грижите им за семейството и децата.

Продуктите, произведени от бежанци, ще бъдат продавани в страни от Близкия Изток, които имат търговско споразумение с Йордания.

По данни на ООН към момента на територията на Йордания пребивават повече от 650 000 сирийски граждани. Над 37 000 от тях имат издадено разрешение за работа в страната.