Мониторингът от Брюксел остава, докато не изпълним всички препоръки

България е постигнала значителен напредък през последните десет години в съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. Но наблюдението остава.

Това става ясно от доклада на Европейската комисия в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. Зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс отбеляза: “Отчитаме огромен, невероятен и впечатляващ напредък.” А дали наблюдението ще приключи зависи изцяло от това дали страната ни ще изпълни достатъчно бързо новите препоръки. Брюксел не пропуска да напомни на новото правителство, че трябва да продължи реформата, за да гарантира постигането на необратими резултати.

Като положително развитие ЕК отчита промените в Конституцията, които са подобрили функционирането на Висшия съдебен съвет. Все още на страната ни предстои да покаже прозрачен и публичен избор на Висшия съдебен съвет и на висшите съдебни инстанции; да демонстрира, че инспекторатът на ВСС работи ефективно и самият ВСС предприема последващи действия по установеното от инспектората. Еврокомисията настоява за подобряване на нормативната уредба на наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.
От България се очаква също да приеме и осъществи реформата на Закона за администрацията и да се подобри контролът върху процедурите за обществените поръчки.
Във всяка от препоръките за реформите в правосъдието и борбата с корупцията Комисията изисква съответните органи да се отчитат публично за действията си.

В доклада се посочва още, че “българската медийна среда е често характеризирана от ниска независимост и неефективно прилагане на журналистическите стандарти, което има отрицателно влияние върху публичния дебат за реформите”.