Изпитите по литература и история в СУ ще бъдат тест

Академичният съвет на СУ “Св. Климент Охридски” промени формата на най-масовите си кандидатстудентски изпити – по български език и литература и по история.

Изпитът по литература вече ще е тест с 50 въпроса и есе. Кандидат-студентите ще бъдат оценявани в точки – максималният им брой за теста е 70, а за есето е 30, общо 100. Темата за есето може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник.

Кандидатстудентският изпит по история на България също включва два задължителни компонента – тест и тема. Те ще бъдат върху проблематиката и фактологията на досегашната програма по история на България за 12-и клас – задължителна подготовка. Оценката се изгражда според резултатите от теста и темата по шестобалната система със стъпка от 0.25 стотни.

В “Българска филология” ще се приема и с оценката от изпит по чужд език.

Само в шест от общо 108 специалности няма да се приема с оценките от матура. Това са регулираните специалности “Право”, “Медицина” и “Фармация” и трите специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация – “Журналистика”, “Връзки с обществеността” и “Книгоиздаване”.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 20 февруари и приключва на 10 март за първата кандидатстудентска сесия и на 19 май за втората.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 19 март – 23 април, а втората – в съботните и неделните дни от 28 май до 25 юни.